Sök evenemang

Ti On To Fre
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122

Radical Theatre - folkets teater

Evenemanget har redan ägt rum.
Arkitekt P.E. Blomstedt planerade för Hagnäs torg en teater som speglade sin tids radikala tankar om förnyandet av scenkonsten. Den moderna Folkteatern byggdes aldrig, men dess ritningar har bevarats i Finlands arkitekturmuseums arkiv. Utställningen som förverkligats som ett samarbete mellan studerande vid Aalto-universitetet och Finlands arkitekturmuseum är ett exempel på nyttjandet av museisamlingen vid undervisningen i arkitektur.

Arkitekturstuderande vid Aalto-universitetet och Finlands arkitekturmuseums personal funderade under hösten på nya sätt att använda sig av museets samling. Samtidigt planerade man en utställning som ger en form åt P.E. Blomstedts (1900–1935) Folkteaterplan från 1935 som blev oförverkligad. Medan utställningen utarbetades funderade studerandena speciellt på hur arkitekturen skall visas upp och på arkitekturutställningens möjliga former.

Utställningen visar teaterplanen på ett multisensoriellt sätt. Utställda finns P.E. Blomstedts ursprungliga ritningar och två miniatyrmodeller som studerandena har gjort. Via ritningarna förmedlas tidens ideal om det moderna storstadslivet. Dit hörde stadsbor som trivs i restauranger, bilar och neonljusets glans. P.E. Blomstedt gjorde sina ritningar med olika tekniker: med blyerts- och färgpennor, tusch och färgkritor. På utställningen finns också en animation som ger betraktaren frihet att röra sig i ett utrymme som aldrig byggdes. 1930-talsstämningen förmedlas med hjälp av musik och tidsbilder.

”En plan som aldrig förverkligats kan ofta vara ett intressant historiskt dokument om strävandena under sin tid och om målen för arkitektens intresse. P.E. Blomsteds Folkteaterplan är ett bra exempel på detta. Den innehåller av scenkonstens teori och historia samt Blomstedts tankar om Helsingfors stadsplan”, berättar utställningens kurator, Arkitekturmuseets arkivarie Elina Standertskjöld.


P.E. Blomstedts moderna teaterplan för Hagnäs torg

P.E. Blomstedt hörde till en känd arkitektsläkt i Jyväskylä. Både hans far Yrjö och hans bror Aulis var arkitekter. Hans karriär sammanföll med det brytningsskede då den nordiska klassicismen gav vika för modernismen.

Blomstedt skrev studier och artiklar om stadsplanering och om olika områden inom byggnadskonsten i yrkes- och dagstidningar. En av hans bredaste artikelserier behandlade Helsingfors centrum och dess utvidgningsmöjligheter. Folkteaterbyggnaden hänför sig på ett nära sätt till hans stadsplaner, för han fogade den till planen för förnyandet av Broholmen som han utarbetat under åren 1934–1935.

P.E. Blomstedt hade på begäran av teaterns styrelse utarbetat den första planen för Kaserntorget redan 1930–1931. När Kansan Näyttämö (Folkets Scen) och Koiton Näyttämö (Gryningens Scen) förenades år 1933 började man fundera på en ny byggnad för Broholmen. Blomstedt placerade den storskaliga teatern mitt på Hagnäs torg. I byggnaden planerades förutom teatern dessutom flera restauranger.

P.E. Blomstedts förebilder på teaterkonstens område var Bauhaus grundare Walter Gropius och den radikala dramaturgen Erwin Piscator, som ville bryta upp den traditionella scenstrukturen och göra publiken till en del av föreställningen. Teatern som Blomstedt planerat skulle ha möjliggjort nya konstnärliga idéer. Scenstrukturerna, scenografierna och läktarna skulle det ha varit möjligt att på ett mekaniskt sätt förflytta så att hela teaterutrymmet kunde ha använts som scen. Meningen var att liva upp föreställningarna med filmer, ljus och bilder. Man hade på ett mångsidigt sätt tänkt på musiken och även på ljudförstärkningen. Scenens stora glasvägg skulle ha gjort det möjligt att använda sig också av utomhusutrymmet. Ut på scenen som befann sig på gatunivå kunde man rentav köra med bil.

Teatern blev aldrig uppförd. Som orsaker har framförts kommunalpolitiska tvister samt att några stora finansiärer på ett överraskande sätt drog sig ur. Senast efter det att Blomstedt avled i november 1935 begravdes planen slutgiltigt, och Helsingfors fick aldrig ”världens modernaste teater”.


En utställning på basen av kursen Exhibiting Architecture

Aalto-universitetets arkitekturmagisterprograms studio, Exhibiting Architecture, ordnades i samarbete med Finlands arkitekturmuseum den 10.9.–10.12.2018. Under kursens gång filade studenterna på utställningsplanen tillsammans med museets personal. Kursen drogs av professor Jenni Reuter samt universitetslärarna Tuomas Siitonen och Maiju Suomi. Utställningen som förverkligas som avslutning på kursen har kuraterats av Finlands arkitekturmuseums arkivarie Elina Standertskjöld. Studerandena är: Maria Bjuhr, Laura Eerikäinen, Mengxue Gu, Yuka Hanawa, Kasperi Kuusento, Korbinian Schütze, Nora Sønstlien, Anniina Taivainen, Maisa Tirkkonen, Heikki Torkkeli, Niklas Turunen, Wang Xin och Yehan Zhang.

Vuxna 10 €
Studerande, pensionärer, arbetslösa 5 €
Under 18-åringar och krigsveteraner avgiftsfritt
Gemensam biljett för Arkitekturmuseet och Designmuseet 15 €
Finlands arkitekturmuseum är ett Museikort-museum.

Tidpunkter
Typ av evenemang
Plats
Finlands arkitekturmuseum
Kaserngatan 24
00130 Helsingfors
(09) 8567 5111

Mest visade

Våra tips

Nytt