Sök evenemang

Ti On To Fre
15161718192021
22232425262728
293012345
6789101112

Barnevenemang

Aslan Gaisumov

Evenemanget har redan ägt rum.
Aslan Gaisumov (fo¨dd 1991 i Groznyj, Tjetjenien, bor i Groznyj och Amsterdam) a¨r en internationellt framga°ngsrik ung konstna¨r. Han framtra¨dde redan i tjugoa°rsa°ldern na¨r han deltog i Tredje Moskvabiennalen fo¨r unga konstna¨rer 2012. Efter sin fo¨rsta separatutsta¨llning i ett museum – M HKA i Antwerpen 2016 – har han deltagit i ett antal internationella grupputsta¨llningar vid institutioner som Kunsthalle Wien och Stedelijk Museum i Amsterdam, liksom i biennalerna i Liverpool och Riga i a°r. Gaisumov tilldelades Future Generation Art Price av Pintjuk-centret i Kiev 2014 och Innovationspriset, i kategorien ”nya generationer” av Nationella centret fo¨r samtidskonst i Ryssland 2016. Hans verk finns i betydande samlingar i Europa och Ryssland.

Gaisumov, som va¨xte upp under de tva° tjetjenska krigen 1994–96 och 1999– 2009, har vunnit erka¨nnande fo¨r sina visuellt och konceptuellt o¨vertygande gestaltningar av landets koloniala arv och nutida historia. Han arbetar med ro¨rlig bild, objekt och installationer men visar ocksa° verk pa° papper, och har gjort sig ett namn som en fo¨rslagen och sofistikerad omvandlare av historiska ofo¨rra¨tter – och i synnerhet den avgrund av tystnad som ofta omga¨rdar dem – till kristallklara bilder som fo¨renar det kroppsna¨ra och det analytiska, vitglo¨dgat engagemang och meditativt betraktande.

Verk som People of No Consequence (2016, en a°tta minuter la°ng video av ett rum som la°ngsamt fylls med a°lderstigna o¨verlevande fra°n deportationerna 1944, na¨r de sovjetiska myndigheterna fo¨rdrev hela tjetjenska och ingusjiska nationen till Centralasien) eller Numbers (2015, 50 emaljerade metallskyltar med husnummer plockade fra°n ruinerna av det utbombade Groznyj och prydligt uppha¨ngda som om de vore konceptkonst) har etablerat Gaisumov som en konstna¨r av biennal- och museiklass som kan sina formella referenser och vet hur man gestaltar en ide´. Men han tillfo¨r alltid inneha°ll ur ”verkliga livet” – av ett mo¨rkare, farligare slag som samtidskonsten vanligen a¨r sva¨ltfo¨dd pa°.

Det som go¨r det intressant och viktigt fo¨r oss i Kohta att visa Gaisumov a¨r trots allt inte hur han fa°ngat konstva¨rldens uppma¨rksamhet eller ens hur han anva¨nt sina utvalda konstna¨rliga uttrycksmedel fo¨r att ro¨ra vid bega¨r (efter kunskap, fo¨rsta°else, respekt, tro¨st) som ligger utanfo¨r det konsten realistiskt sett kan tillgodose. En sa°dan uppskattning av Gaisumovs konstna¨rskap a¨r nog sa° relevant, men det a¨r ett annat synsa¨tt – analytiskt och spekulativt – som lett oss fram till denna utsta¨llning. I takt med att
han la¨r sig att fo¨rvandla gnistrande ide´er till tankekristaller, inte minst i sina film- och fotobaserade verk, framtra¨der ocksa° behovet att sla° so¨nder dessa fa¨rdiga konstruktioner, betrakta ska¨rvorna pa° golvet – och sedan fundera pa° om det a¨r va¨rt att foga samman dem igen.

De tva° verk som nu sta¨lls ut i Kohta fo¨rkroppsligar denna spa¨nning mellan stra¨van efter perfektion och o¨ppenhet info¨r det tillfa¨lliga, mellan avslutad och oavslutad handling. (Det senare a¨r, fo¨rresten, ocksa° motorn bakom ryska spra°ket, ett verktyg fo¨r kommunikation som i Gaisumovs fall nu ha°ller pa° att ersa¨ttas av engelska, da¨r distinktionen mellan det besta¨mda och det obesta¨mda ges samma avgo¨rande betydelse.) Utsta¨llningen a°terspeglar tva° olika sa¨tt att arbeta – inriktade mot produkt och process – och kanske ocksa° en brytningspunkt, eller a°tminstone en punkt da¨r allt sta°r och va¨ger.

Keicheyuhea (2017, enkanalig HD-videoprojektion, fa¨rg, ljud, tjetjenska med engelsk undertext, 22'57") a¨r Gaisumovs fo¨rsta ”riktiga film”. Den har utformats som en reseskildring, tydligt inspirerad av den iranske regisso¨ren Abbas Kiarostami och hans fo¨rka¨rlek fo¨r bilar i landskap, ma¨nniskor i bilar och landskap sedda genom bilfo¨nster. Zajanu Khasujeva, Gaisumovs mormor, fa°r – fo¨r fo¨rsta ga°ngen pa° 73 a°r – a°ka tillbaka till den bergiga Galain-Tjaz-regionen varifra°n hon och alla andra inva°nare fo¨rdrevs. Bilen stannar sa° na¨ra det a¨r mo¨jligt att komma Kayc¸u-Yuxe, eller Keicheyuhea (sa° transkriberas den nutida kyrilliska stavningen av det tjetjenska namnet pa° hennes hemby, som kan o¨versa¨ttas med ”vit na¨rhet”). Chasujeva sta°r vid va¨gkanten, med en alltfo¨r kort gren som tillfa¨llig ka¨pp, och a°beropar den do¨dstysta dalga°ngen: ”Var ha¨lsad, plats!”

Fearsome (2018) har uppkallats efter det koloniala fort som den ryske generalen Alexej Jermolov grundade 1818 fo¨r att kunna fortsa¨tta underkuvandet av tjetjenerna och andra folkslag i centrala Kaukasus. Groznyj kan o¨versa¨ttas som ”skra¨ckinjagande” eller ”hotfull” eller ”fo¨rskra°cklig” (Ivan den Fo¨rskra¨cklige heter Ivan Groznyj pa° ryska). Dessa emaljerade gatuskyltar – pa° ryska, fra°n sovjettiden – som Gaisumov, liksom husnumren, samlat ur rasmassorna skapade av ryska bomber a¨r kanske redan fa¨rdiga verk. Eller kanske inte. De fa°r oss att ta¨nka pa° historien – kanske sann, kanske inte – om soldaterna som under Vinterkriget uppta¨ckte en o¨vergiven sovjetisk lastbil fullastad med emaljerade skyltar, pa° ryska, fo¨r alla Helsingfors’ gator.

I samband med utsta¨llningen presenteras boken Aslan Gaisumov. Keicheyuhea. Det a¨r konstna¨rens fo¨rsta monografi, utgiven av Sternberg Press (Berlin) med sto¨d fra°n Han Nefkens-stiftelsen (Barcelona), Kohta, Zink Galerie (Waldkirchen, Tyskland) och Emalin (London). Boken dokumenterar Keicheyuhea och andra nyare verk av Gaisumov. Den inneha°ller ocksa° hans fotografier fra°n Galain-Tjaz-regionen och specialbesta¨llda essa¨er av akademikerna Aleida Assmann, Georgi Derluguian och Madina Tlostanova, liksom av kuratorn Anders Kreuger.

Tidpunkter
Typ av evenemang
Plats
Verkstadsgatan 2 B
byggnad 7, 3:e våningen
00580 Helsingfors