Sök evenemang

Ti On To Fre
19202122232425
2627282930311
2345678
9101112131415

Interplay of Cultures

Evenemanget har redan ägt rum.
Interplay of Cultures öppnas på Finlands arkitekturmuseum

25 år av utbildning i global hållbarhet och humanitär utveckling på Aalto-universitetet: Interplay of Cultures öppnas på Finlands arkitekturmuseum.

Finlands Arkitekturmuseums höstutställning, Interplay of Cultures, firar 25 år av utbildning inom global hållbarhet och humanitär utveckling vid Aalto-universitetets Institution för arkitektur. Samtidigt lyfter utställningen fram oron över situationen i världen. Globaliseringen, klimatförändringen och urbaniseringen är megatrender, på grund av vilka människans livsmiljö och jorden genomgår en stor förändring. Planeringen av den byggda miljön har en central roll i förebyggandet och lindringen av fenomenen. På grund av detta är det viktigt att arkitekternas yrkeskår skolas till att svara emot dessa utmaningar.

Utställningen som kuraterats av arkitekt och vicedekan Saija Hollmén presenterar två tvärvetenskapliga och samarbetsbetonade universitetskurser. Institutionens för arkitektur Interplay of Cultures och Institutionens för byggd miljö Sustainable Global Technologies (SGT) fungerar som delar av forskarnätverket Aalto World in Transition Research LAB (Aalto Wit LAB). De har under årens lopp rekryterat hundratals arkitektstuderande för att söka efter lösningar till världens problem.

Utställningen för till museet stämningar från kulturerna i kursernas målländer och presenterar några exempel på de projekt som fötts inom ramarna för dem. Med finns också projekt som har förverkligats. Exemplen visar på att de globala fenomenen utmanar de unga planerarna att närma sig ännu mer mångbottnade frågor än förut. Samtidigt ställs berättelsen om arkitektens egen utveckling mot att bli en professionell vars arbete leds av ansvarsfulla värderingar och arbetssätt i centrum. För många har det varit en avgörande upplevelse att aktivt vara med i planeringen och att vara en del av en mångsektoriell grupp i en för dem själva främmande kulturmiljö.

På de mångsektoriella kurserna måste de studerande tillägna sig färdigheter som behövs inom arbetslivet, såsom grupparbetsfärdigheter, projekthantering, kommunikation och samhällelig växelverkan. Nyckelpositionen innehar färdigheten att kombinera kunskap från till exempel arkitekturens, designens och teknikens områden till ett slutresultat som går att förverkliga.

Utställningen tecknar upp universitetsundervisningens möjligheter och utmaningar i en allt mer internationaliserad värld. Utvecklingssamarbetets natur har förändrats från att vara en statlig verksamhet som riktar sig ovanifrån neråt till att i allt högre grad bli en verksamhet för individuella aktörer på gräsrotsnivå. På den globala hållbarhetens och den humanitära utvecklingens område har öppnats möjligheter för små aktörer att delta och vara aktiva. Å andra sidan är de globala utmaningarna i sin storleksskala krävande: lösningarna förutsätter tvärvetenskapligt och mångsektoriellt samarbete. Universiteten har intagit en aktiv roll som förmedlare mellan berörda parter.

”Utställningen öppnar för en möjlighet att diskutera om arkitekturens position i en globaliserad värld och ifrågasätta arkitekternas traditionella roller. Den förändrade världen utmanar oss till att agera tillsammans när det gäller breda frågor, i föränderliga omständigheter och inför olika kulturer”, berättar kurator Saija Hollmén.

”I utställningens bakgrund finns i själva verket den ideologiskt mycket vackra frågan om huruvida man med arkitekturens hjälp kan förbättra världen”, konstaterar Arkitekturmuseets tillfälliga museidirektör Reetta Heiskanen.

”Finnandet av lösningar på de behov som springer fram ur miljön har alldeles tydligt samtidigt lärt de unga planerarna empati och respekt. Mötena mellan kulturer är aldrig statiska”, fortsätter Heiskanen.

Utställningen har producerats av Finlands arkitekturmuseum, Aalto- Universitets högskola för konst, design och arkitektur, Institutionen för arkitektur, samt Aalto-universitets Högskola för ingenjörsvetenskaper, Institutionen för byggd miljö.

Utställningen kurateras av arkitekt, vicedekan Saija Hollmén. Som utställningsarkitekt verkar Maiju Suomi och som projektassistent Johanna Marttila. För grafisk planering och layout ansvarar Salla Bedard. Som utställningsmästare verkar Timo Vikkula.

Utställningens parallellprogram öppnar hållbarhetens teman genom föreläsningar, diskussioner och temaföreläsningar. Utställningspublikationen fördjupar helheten genom artiklar och projektpresentationer som belyser bakgrunden. Utställningens parallellprogram stöds av Allan och Bo Hjelts konststiftelse.Interplay of Cultures – Arkitektens yrkesbild förändras

Arkitekterna Hennu Kjisik och Veikko Vasko utvecklade och förverkligade kursen som ursprungligen var känd under namnet Interplay of Cultures (Samverkan mellan kulturer) under den period Juhani Pallasmaa ledde institutionen. Kursens fokus ligger på teoretiska övningar, på uppbyggandet av förståelse och på att ge verktyg för analys. En del av studerandenas projekt har emellertid också förverkligats, när man ihärdigt har fortsatt på arbetet utan något egentligt uppdrag från finansieringsprocessen ända fram till förverkligandet. Även om förverkligandet av projekten aldrig har varit universitetens uppgift visar exemplen att erfarenheten för en del av studerandena har varit betydelsefull. Den har format deras professionella och personliga identitet, attityder och arbetssätt.


Sustainable Global Technologies (SGT) – Erfarenheter från internationella projekt

Det tvärvetenskapliga och samarbetsorienterade programmet Sustainable Global Technologies (SGT) grundades år 2006 på dåvarande Tekniska högskolans (TKK) Institution för samhälls- och miljöteknik under professor emeritus Matti Pursulas rektorsperiod. Som ansvarig professor verkade professorn i vattenteknik Olli Varis. Studiehelheten på universitetsnivå strävar till att ge en holistisk överblick över världens tillstånd och utvecklingens riktlinjer genom att koncentrera sig på den hållbara utvecklingens och teknologins roll i förändringen. Genom programmet ges en möjlighet att få en praktisk erfarenhet av internationella projekt.


Utställningens program

Tisdag 25.9. klockan 17, Arkitekturmuseet
Föreläsning: Arkitekt, professor Tomà Berlanda, chef för Skolan för arkitektur, stadsplanering och geomatik vid Kapstadens universitet. Kapstaden, Sydafrika.

Onsdag 24.10. klockan 18, Arkitekturmuseet
Round-table -diskussion om utställningens teman: som moderator utställningens kurator, arkitekt och vicedekan Saija Hollmén. Aalto-Universitets Högskola för konst och design, Institutionen för arkitektur

Onsdag 21.11. klockan 18, Arkitekturmuseet
Föreläsning: Professor Esther Charlesworth, RMIT, Melbourne, Australien

Kulturguidning söndag 24.2 kl. 15.

Tidpunkter
Typ av evenemang
Plats
Finlands arkitekturmuseum
Kaserngatan 24
00130 Helsingfors
(09) 8567 5111