Sök evenemang

Ti On To Fre
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021

Barnevenemang

Vesa-Pekka Rannikko

Evenemanget har redan ägt rum.
På den förra Chart-mässan i Köpenhamn ställde Vesa-Pekka Rannikko (f. 1968) ut en serie genomfärgade gipsstatyer. Då skrev han:

”Jag ser abstraktionen som en alltjämt radikal konstform. Den har redan en historia bakom sig men har inte förlorat sin aktualitet, utan väcker intresse med sin utopism, sin frihet och sin integritet. Att hålla fast vid abstraktionen är att hålla sig utanför styrning och kontroll. Fast man inte kan förhålla sig till abstraktionen enbart utgående från dess ursprungliga revolutionära idealism är den genom sitt utanförskap och sin distans aktuell särskilt i förhållande till omgivningens allt starkare bildfixering och växande informationsmängder.”

Verken på den nya utställningen är en fortsättning på dem som visades på Chart. Rannikko har skurit sina tidigare verk i bitar och gjutit nya verk av dem så att delar av ett tidigare verk kan ha flyttats till flera nya. De äldsta verkdelarna är från 2005. Verken är gjutna av genomfärgad gips i elastiska former. Därefter har delar av gamla verk sänkts in i gipsen innan den hunnit stelna. De stycken som då uppstått har Rannikko sedan förenat med varandra i nya gjutningar.

Resultatet är ett ögonblicksavtryck dels av det tomma rum som gjutformen avgränsade, dels av gjutformens material. Färgskikten vittnar om verkets historia: gjutningen, nedsänkningen av gamla delar, den nya gjutningen. De runda, oavslutade formerna styr vår blick vidare, runt hela verket. Verken ger både visuella och kroppsliga förnimmelser. Färg är iakttagelse och rum, men också den rörelse och tid som betraktandet kräver.

Rannikkos verk refererar enbart till sig själva och sin tillblivelseprocess. En gemensam nämnare för dem alla är ändå reflexioner kring hur ett abstrakt verk oundvikligen tillförs betydelser också utifrån. Det är således möjligt att eftersträva det abstrakta, men i resultatet ingår alltid narrativa drag via referenser, tillblivelseprocessen eller exempelvis konstnärens eller betraktarens personhistoria.

Förutom det ovan beskrivna verket visas också en tecknad animation, Everything Else (2018).

Utmärkande för Rannikkos videokonst är dess förmåga att väcka associationer; kombinationer av kulturens konstgjorda strukturer, autentiska erfarenheter och naturbilder. Verken utnyttjar hela bildytan och lånar därigenom sitt uttrycksmedel från bl.a. collaget och seriekulturen. Det väsentliga består i hur de olika tidsplanen på bildytan förenas med det lineära sättet att betrakta bilden.

Everything Else är en animation. Verket blir till samtidigt som vi betraktar det. Det är med andra ord en bild av tillverkningsprocessen samtidigt som det är en successivt fortskridande berättelse. I animationen ingår också handskriven text som liksom teckningarna blir färdig medan verket visas. Verket är inspirerat av Rannikkos residensperiod i New York i juni 2017: stadens fiktiva karaktär som en filmernas och tv-seriernas stad, den afroamerikanska kulturen i Harlem, stadens konst- och museivärld, zoologiska trädgården i Bronx.

Tidpunkter
Typ av evenemang
Plats
Galerie Anhava
Fredriksgatan 43
00100 Helsingfors
09-669 989