Sök evenemang

Ti On To Fre
18192021222324
25262728123
45678910
11121314151617

Barnevenemang

Musik i Domkyrkan

Evenemanget har redan ägt rum.
To 9.8 kl. 19 Saksofonkvartett The Saxtronauts.

“If Bach knew Sax”Saxofonkvartetten The Saxtronauts grundades i Helsingfors i januari 2017. Den mångkulturella kvartettens medlemmar har studerat musik runtom i världen: i Japan, Holland, Spanien, Frankrike och Finland. Idén med ensemblen är att fördomsfritt ge olika typer av publik en inblick i saxofonkvartettens mångsidiga möjligheter. Repertoaren för saxofonkvartetter består främst av fransk musik från slutet av 1800-talet och 1900-talet och av dagens moderna musik, men det är intressant och inspirerande att arrangera musik från olika tidsperioder för saxofon.

Konsertens tema och idé är att leka med följande tanke: Tänk om Bach hade haft en saxofon till sitt förfogande? Han skulle säkert ha varit övertygad om instrumentets många olika användningsmöjligheter. Till saxofonfamiljen hör instrument av olika storlekar från subkontrabassaxofon till soprillo. I allmänhet består en kvartett av en sopran-, alt-, tenor- och barytonsaxofon som tillsammans bildar en välljudande helhet som har jämförts med orgel, kör och stråkkvartett. Saxofonen är ett kameleontliknande instrument som, beroende på hur man hanterar den, får en att skratta, gråta, darra eller att bli förtjust. Saxofonen kan också avvika från eller smälta samman med andra.


Nanna Ikonen, sopransaxofon

Annu Laine, altsaxofon

Sikri Lehko, tenorsaxofon

Anna-Sofia Anttonen, barytonsaxofon


PROGRAM:


Die Kunst der Fuge (BWV 1080) – Contrapunctus IDas wohltemperierte Klavier II – Preludium och fuga i g-moll (BWV 885)Partita a-moll (BWV 1013)

Allemande – alttosaksofoni

Corrente – sopraanosaksofoni

Sarabande – baritonisaksofoni

Bourrée angloise – tenorisaksofoniDie Kunst der Fuge (BWV 1080) – Contrapunctus VIIDas wohltemperierte Klavier I – Preludium och fuga, f-moll (BWV 857)Invention No. 1 C-dur

sopraano- ja tenorisaksofoni (Bb)

Invention No. 2 c-moll

altto- ja baritonisaksofoni (Eb)Die Kunst der Fuge (BWV 1080) – Contrapunctus IXPreludium och fua g-moll (BWV 558)Italiensk konsert (BWV 971)

Allegro

Andante

PrestoDie Kunst der Fuge (fugans konst) är ett konststycke av kompositionstekniker för flerstämmig musik och dess ursprungliga användningsändamål har troligen varit att fungera som studiematerial för kontrapunkt i stället för konserter. Verkets instrumentation har lämnats öppen, vilket också tyder på detta. Å andra sidan kunde instrumentationen under barocken variera beroende på vilka musikinstrument som fanns tillgängliga. Det fyrstämmiga verket lämpar sig bra för en saxofonkvartett. Die Kunst der Fuge är en samling som omfattar 14 fugor och 4 kanoner. Bach kunde inte färdigställa den sista fugan och verket publicerades först efter hans död år 1750. Det är också möjligt att Bach med avsikt har lämnat verket halvfärdigt så att kompositionselever och följande generationer kan fundera på hur verket fortsätter. Bach kallade verkets skilda delar för contrapunctus, av vilka vi i dag hör den första, sjunde och nionde delen. Contrapunctus I är en fyrstämmig fuga vars huvudtema senare hörs i verkets andra delar som versioner med några ändringar eller som sådana. Huvudtemat spelas först med altsaxofon och därefter kommer de övriga stämmorna med i denna rörliga ljudväv en i taget. Contrapunctus VII leker med att tänja på temat och dess omvändning till olika tempon. Contrapunctus IX är en dubbelfuga med två teman. Det ena är koreografiskt och det andra är känt sedan tidigare.Das Wohltemperierte Klavier (det vältempererade klaveret) är en omfattande samling av musik för tangentinstrument. Den har tryckts på två notböcker som båda innehåller preludier och fugor i alla tonarter, alltså sammanlagt 48 stycken. Preludiet och fugan utgör ett par och de framförs oftast tillsammans. Under barocken var preludier ofta verk med harmoniska rörelser som fungerar bra som förspel och kanske i detta sammanhang också som en utmärkt exposition av tonart. I denna samling finns det under rubriken preludier mycket varierande verk som inte alla är typiska preludier. En fuga har däremot alltid ett tydligt tema eller ämne som oftast har ett kontrasubjekt. Temana förekommer i alla stämmor, ofta överlappande och i strid och dialog med varandra. På notbokens pärm skrev Bach ungefär följande: "för att främja musikaliska ungdomars önskan att fortbilda sig, i synnerhet för dem som redan uppnått viss skicklighet". Detta låter kanske lite roligt eftersom en del av fugorna är mycket komplexa.Inventionerna är två- eller trestämmiga kompositions- och spelövningar som Bach har komponerat för sina söner. Alla som spelat piano känner säkert till inventionerna eftersom de är ett utmärkt sätt att bekanta sig med Bachs musik och flerstämmighet. Inventionerna serveras publiken som lätta musikstycken mellan styckena men publiken får också möjlighet att höra hur saxofonerna låter som duopar. Invention nr 1 spelas med sopran- och tenorsaxofon och Invention nr 2 med alt- och barytonsaxofon.

Partita i A-moll är ett soloverk för flöjt som i tiden har krävt en mycket avancerad spelteknik. Delarna har lekfullt namngetts efter en fransk danssvit trots att de stilmässigt inte helt motsvarar dessa danser. Till exempel den första delen, Allemande, är i själva verket ett preludium och den tredje delen, Sarabande, är snarare en långsam menuett. Delarna i detta solo spelas med saxofoner av olika storlekar, vilket framhäver karaktären av dessa instrument.Preludium och fuga i g-moll (BWV 558) är det sjätte verket ur samlingen Åtta små preludier och fugor. Under en lång tid ansåg man att denna samling är skriven av J. S. Bach men senare har forskarna börjat misstänka att samlingen har komponerats av Bachs elev Johan Tobias Krebs eller av hans son Johan Ludvig. Samlingen används i första hand som studiematerial men den spelas mycket ofta också i kyrkor. De korta preludierna och fugorna är skrivna för pedalklavikord men de passar bra mellan kyrkliga förrättningar när de spelas med orgel. Denna konsert visar att en saxofonkvartett kan efterlikna både stråkkvartettens och orgelns klangfärg.Italiensk konsert utgör första halvan av andra delen av klaverövningsserien Clavier-Übung. Bach kallade verket bokstavligen för Konsert efter italiensk smak, vilket hänvisar till en dåtida italiensk kompositorisk stil. Bach arrangerade flera Antonio Vivaldis konserter för cembalo och konserterna var i tre delar, vilket var typiskt för barocken, och den mellersta delen var långsam. Man kan höra Vivaldis stil i detta verk där lätta soloavsnitt och tunga tuttiavsnitt turas om, på samma sätt som i Vivaldis kända verk Årstiderna.

Tidpunkter
Typ av evenemang
Plats
Borgå domkyrka
Kyrkotorget 1
06100 Borgå
Arrangör