Sök evenemang

Ti On To Fre
20212223242526
272829303112
3456789
10111213141516

Barnevenemang

Working on it

Helsinki Contemporary öppnar året med grupputställningen Working on it som visar verk av tio internationella samtidskonstnärer. Utställningen frågar sig vilken konstnärens och samtidskonstens roll och potential är i vår tid av stora förändringar. Den vill skapa tröst och skönhet – en interaktiv, kollektiv upplevelsehorisont inför stora frågor. De medverkande konstnärerna är Birgir Birgisson, Sanna Kannisto, Olli Piippo, Zeynep Kayan, Onya McCausland, Roland Persson, Perttu Saksa, Axel Straschnoy, Miikka Vaskola och Annika von Hausswolff.

Utmärkande för vår tid är en överhängande förändring i olika storleksskalor: från identitet via världspolitik till hela planeten. Genom hela samhället förs diskussioner där osäkerhet och oro för att lämnas ensam och utanför är ett återkommande tema. De stora förändringarna pockar på lösningar, den långt skridna klimatförändringen tvingar fram konkreta åtgärder och digitaliseringen har på kort tid förändrat vårt sätt att leva och arbeta i vardagen.

Konstnärerna och verken på utställningen Working on it försöker inte finna lösningar eller erbjuda ett enda sätt att se och möta tidens utmaningar – än mindre att illustrera dem. De behandlar frågor kring det privata och det allmänna, det personliga och det samhälleliga behovet och kravet att reagera här och nu. Dessa frågor sätter sin prägel på verken, de filtrerar, formar och möjliggör en djupgående empati. Via sin känsliga, porösa skönhet och sitt hopp skapar de verktyg och en plattform med vilkas hjälp vi kan hantera problemen tillsammans och även se förbi dem.

Endast i en utåtriktad komplex och övergripande rörelse kan användbara redskap – såväl begreppsliga som funktionella – tas fram för att lösa de stora problemen. En bred och akut debatt pågår, en debatt där vi via en estetisk upplevelsehorisont kan göra oss hörda och sedda. Några klara svarar finns inte och kommer inte att finnas, inte ens något färdigt recept för hur vi ska närma oss frågorna, men arbetet, att ta itu med och angripa problemen pågår – ”we’re working on it”.

Utställningens konstnärer närmar sig problematiken med varierande teknik och utgångspunkt: såväl rörlig bild, måleri, fotografi som skulptur. Birgir Snæbjörn Birgisson, verksam i Reykjavik, visar nya målningar som utforskar minnets betydelse och det massmediala informationsflödets inverkan på vår världsbild och vårt sätt att förhålla oss till nyheter. Av den svenska konstnären Annika von Hausswolff får vi se en verkserie som kombinerar UV-print och oljemåleri. Verken utgår från fotografier på webben av anhållna kvinnor. Sanna Kannisto har fortsatt att göra samma typ av collagefotografier som vi såg på hennes föregående separatutställning, inklusive de bekanta fågelbilderna. Turkiskan Zeynep Kayans tema är upprepning, som hon behandlar genom fotografi, rörlig bild och ljud. Brittiska Onya McCausland har gjort nya målningar med pigment från järnoxid från en nedlagd gruvas slaggprodukter, medan svensken Roland Perssons lekfulla silikonskulptur Divan driver med vår varseblivning samtidigt som den dryftar Sigmund Freuds betydelse i vår tid. Olli Piippo ställer ut nya målningar där han fortsätter att studera det abstrakta uttrycket och spänningen mellan föreställande och icke-föreställande element. Perttu Saksa har fortsatt att skulptera i brons och visar därtill också nya fotografier. Helsingforsaren Axel Straschnoy med rötter i Argentina ställer ut verket Float som är inspirerat av den första svenska ballongflygaren, S.A. Andrée. Verkets första edition seglar på Ishavet. Miikka Vaskola visar förutom en abstrakt målning för första gången också skulpturer.

Tidpunkter
Under tiden 10.1-2.2.2020
fre kl 12-18 kl 12-16 kl 12-16 ti kl 12-18 on kl 12-18 to kl 12-18
Typ av evenemang
Plats
Helsinki Contemporary
Bulevarden 10
00120 Helsingfors
09-278 5301

Mest visade

Våra tips

Nytt